logo

Život bez lepku?

Někdy náročné, ale zvládneme to ... a spolu ještě lépe!


Aby byl život lidí s bezlepkovou dietou jednodušší a kvalitnější, založili jsme nový spolek pro děti i dospělé z celých Východních Čech.  Přidejte se k nám i vy!

Celiaklub Východní Čechy je pobočným spolkem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Spolek byl založen z důvodu chybějící systematické podpory lidem, trpícím celiakií a přidruženými nemocemi v rámci celé oblasti Východních Čech. Náplní činnosti klubu je poskytování tématických informací, poradenství a prevence. Dále je naším cílem provádění osvěty v oblasti dietních omezení a opatření, zejména pro restaurace a školní jídelny, a v neposlední řadě také organizace tématických akcí pro děti i dospělé


Co nabízíme?

- být součástí organizovaného celku lidí, kteří mají společný zájem

- získání nových zkušeností a rad od ostatních

- řešení dietního stravování ve školkách a školních jídelnách

- osvětovou činnost se zaměřením na restaurace, hotely a jiná zařízení, kde zatím není dietní stravování řešeno

- akce pro děti - dětský den, příměstský tábor, mikulášská bezlepková nadílka ...

- akce pro dospělé - veletrh bezlepkových potravin, kurzy bezlepkového vaření, tématické přednášky, ...


PŘIDEJTE SE K NÁM I VY!

Náplň a akce klubu můžete vymýšlet společně s námi. Zajímají nás Vaše názory a podněty. Účastněte se našich akcí nebo podpořte naši činnost.


Celiaklub Východní Čechy je pobočným spolkem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
© Copyright Celiaklub